GDPR

Register över behandling av personuppgifter

Munkedals Ryttarförening, org.nr 854600-7926

 

 

Personuppgiftsansvarig

 

Gitte Karlsson, kassör och styrelsemedlem i föreningen.
Syfte med behandling av personuppgifter

 

Bidragsansökningar.

Fakturering medlemmar, medlemsavgift och avgifter för div aktiviteter.

Informationsutskick.

Mötesinbjudningar/kallelser.

 

Personuppgifter som hanteras Namn, adress, telefonnummer, mailadress, mobilnummer.
Kategori av personer

 

Medlemmar i en ideell förening.
Tidsfrist för radering

 

1 år efter avslutat medlemskap.
Säkerhetsåtgärder

 

Uppgifterna har begränsad åtkomst genom att endast föreningens kassör har åtkomst. Uppgifterna registreras i Visma SPCS.

Som säkerhetskopia skrivs lista på medlemmar ut och sätts i pärm. Pärm förvaras inlåst.