Referat Styrelsemöte

windy1Här lägger vi ut snabbreferat från styrelsemötena. Snabbreferat är en personlig tolkning av mötet, och är inte ett protokoll. De färdiga, justerade och mer utförliga  protokollen hittar du i pärm på läktaren i ridhuset.

Har du frågor så kontakta någon i styrelsen!

 

Styrelsemöte 2019-11-28

 • Sadelputsen var lyckad. Fin ridtur, putsning och pizza till alla. Ca 7 deltagare + några vuxna.
 • Trixtävlingen blev tyvärr inställd, p g a för få anmälda. Men vi återkommer till våren! Det är en rolig aktivitet för alla, och det är alltså inte en vanlig hopptävling, det är inga hopphinder utan runt hinderstöd och igenom och mellan bommar som ligger på marken.
 • Teorin med Gitte har gått bra och varit uppskattat.
 • Nu är det slut plastpåsarna!
 • Vi julavslutar och önskar varandra God Jul den 14 december kl 11.30. Fika, tipspromenad och dans kring granen,
 • Vi planerar en HLR-kurs till våren. Marie är instruktör. Bra för alla att kunna!
 • Nästa styrelsemöte blir den lördag 25 januari kl 11.30.
 • Förslag till årmötesdatum torsdag 27 februari kl 18.00 i butiken.

Styrelsemöte 2019-10-17

 • Det blev en lyckad familjedag, och provtagning till ridborgarmärket, 14 st tog märket.
 • Finns plastpåsar från Ölandsplast kvar, vi säljer en 3-pack (2,3 och 5 liter) för 30 kr, jättebilligt! Kontakta Gitte om du vill köpa. Kan ju bli en bra julklapp eller gå-bort present!
 • Sadelputsardag 29 okt kl 15, med ridning! OBS! Klubben bjuder på pizza!
 • Trixtävlingen, ”working equitation”, 16 nov kl 12.00. Det är en hinderbana, men inte hinder man hoppar över… Hinder, slalom, ryggningar osv. Ta chansen, jättekul! Startavgift 150 kr inkl hästhyra. Anmälan på lista i stallet/på läktaren.
 • Julavslutning 14 dec 11.30. Vi avslutar terminen med att grilla korv, dansa runt granen och önska varandra God Jul!

Styrelsemöte 2019-05-04

 • Dressyrtävlingen 25/5 kl 11.00. Anmälan för deltagare och funktionärer på lista på läktaren i ridhuset. OBS!  Det är detta dressyrprogram som gäller:

       Lätt D med trav motsvarar lätt D

        L-tt_C_1_2015_A5   Lätt C

 • Till hösten återkommer vi med provtagning för ridborgarmärke! En kul aktivitet för alla, med anpassad svårighetsgrad.
 • Fixar- och målardag blir tisd 21 maj mellan 18.00 och 20.00. Kom och hjälp till! Ställs in vid regn!
 • Marie undersöker möjligheterna till nytt besök på polisrytteriet, var mycket uppskattat förra gången!
 • Ridläger 17 juni – anmäl till: gitte_ka57@hotmail.com

 

Styrelsemöte 2019-03-12

 • Vi undersöker möjligheterna att sälja lotter för sportlotteriet, för att få inkomster.
 • Frågan är vilande så länge.
 • Marie gör en enkät för att försöka fråga vad medlemmarna vill ha för aktiviteter under året.
 • Vi försöker få ordning på en facebook-sida för ryttarföreningen.
 • Vi har plastpåsar från Ölandsplast kvar! En påse med 2l, 3l och 5l kostar 30 kr. Kontakta Gitte om du vill köpa.
 • Föreningen har fått 15 000 kr i bidrag från Ina och Eric Anderssons donationsfond, för att färdigställa ridstigen. Stort tack, vi ska jobba hårt för att få till det.Vi har sedan tidigare fått 20 000 kr från Thordénstiftelsen för samma ändamål. Det blir en arbetsdag längre fram i vår så vi får färdigt vår ridstig!
 • Vi planerar för dressyrtävling (klubbmästerskap med ryttarmärket I, lätt D) prel 25 maj kl 11.00.
 • Kurs i longering torsdag 25 april kl 18.00. Anmäl på anslagstavlan i ridhuset.
 • Vi planerar för islandshäst-lektion till våren, på Skansen.
 • Vi planerar för ett dagridläger prel. 17 juni. Mer information kommer senare.
 • Vi förbereder för att sälja klubbjackor. Mer info kommer.

Styrelsemöte 2019-01-19

 • Vi är glada för att vi fått bidrag från Thordénstiftelsen, 20 000 kr, för att förlänga ridstigen. Många tack! Vi fortsätter att söka medel från fler fonder för att få en så lång och fin ridstig som möjligt, denna gång ansöker vi om bidrag från Ina och Eric Anderssons donationsfond. Ridstigen används ju också av motionärer och vanliga promenerande, så det är många som får nytta och glädje av den! Delar av den är tillgänglig för barnvagnar, men tyvärr inte hela – än.
 • Vi har fått extra LOK-stöd (statligt) 100 kr. Alla bidrag mottages tacksamt!
 • Vi har fått 1500 kr i sponsorpengar från Vann. Stort tack!
 • 565 kr blev behållningen från julavslutningen.
 • Vi får (nästan) inget aktivitetsstöd i år, eftersom vi har haft för lite aktiviteter i föreningens regi. Detta i sin tur handlar dels om att vi är en liten förening, men också om att vi är få i styrelsen.Vilka aktiviteter vill du att föreningen ordnar i år? Islandshäst? Västernridning? Körning? Ridläger? Kom med förslag!
 • Ny info om våra försäkringar, mer info kommer strax under fliken ”Försäkringar”.
 • Årsmötet 2019 blir på ridskolan, den 28 februari kl 18.30, vi bjuder på fika.
 • Tips: lördag 16 februari kl 09.00 är det prövapå Västernridning på LBW, Bokenäs. www.lbwestern.se

 

 

Styrelsemöte 2018-12-04

 • Vi blir allt färre i styrelsen! Har du lust att vara med? Prata med Tomas, som är valberedningens sammankallande. Valberedningen uppmanas att snarast börja fundera på nya styrelsemedlemmar eftersom vi har tappat så många!
 • Tomas har skickat in ansökan om medel till Thordénstiftelsen för att färdigställa ridstigen, vi håller tummarna!
 • Vi noterar att flera medlemmar troligen har satt MRF som stödförening för Bingolotto, för vi får intäkter! Ni som prenumererar på Bingolotto – det går att ge MRF intäkterna, som är 8 kr per lott, som alltid går till någon förening.
 • 11 nya medlemmar under 2018! Välkomna!
 • Årets julavslutning blir den 22/12 kl 12.00. Vill du hjälpa till att baka? Det blir poängpromenad, dans runt granen, lite sånger, och kanske en kadriljuppvisning till fots!

 

 

Styrelsemöte 2017-10-17

 • Vi är mycket glada att vi åter har intresserade som vill arbeta med föreningens ungdomssektion! Mer info kommer!
 • Filmkväll 20/10 kl 18.00 i butiken.
 • Vi börjar planera för Tomtestig i år, som i så fall blir den 16 december. Mycket planering finns kvar från förra året, då vi ju tyvärr fick ställa in p g a vädret. Men vi kommer att behöva många frivilliga som hjälper till, boka in datumet redan nu!
 • Persedelvård 31/10 kl 17.00, mer info kommer.
 • Prova-på voltige, med Salina, 2/11 kl 18.00, mer info kommer.
 • Vi kommer att sälja under- och träningskläder från Ullmax inom kort. Verkligt bra och prisvärda saker! Alla behöver hjälpa till att sälja, så får föreningen inkomster.
 • Foton till hemsidan: Om du har bra bilder från föreningens arrangemang så skicka dem till Boel (boelolin@gmail.com) så lägger jag ut på hemsidan. Jag har inte  möjlighet att vara med på alla aktiviteter, utan är beroende på att få material och bilder från andra för att det ska kunna hamna på hemsidan.

Styrelsemöte 2017-05-16

 • Dagridläger 26 maj ställs in, ersätts med en långritt för barn (i första hand) och vuxna (i mån av plats). Vi rider i fina omgivningar, fika ingår, och ev. ordnar vi en trevlig aktivitet efteråt. Start kl 14.00. Pris: Barn 200 kr, Vuxna 300 kr. Anmäl under fliken ”ridläger 2017”
 • Den tidigare aviserade fixardagen 20 maj ställs in, och vi försöker i stället 2 september. Mer info kommer.
 • Vi fick nobben med att sälja grilloljor och -kryddor, det var så många intresserade föreningar att inte alla fick sälja. Vi undersöker möjligheterna att återkomma till hösten med någon lämplig vara, som ger inkomster till föreningen.
 • Vi fick tyvärr inget bidrag från Thordénstiftelsen denna gången, trots en kanonbra ansökan från Lotta.
 • Vi behöver många som kan hjälpa till vid hopptävlingen 10 juni, bl a med att bygga bana och att sköta kiosken. Kontakta någon i styrelsen om du kan hjälpa till!

 

Styrelsemöte 2017-04-06

Ett kombinerat styrelse- och städmöte, där vi röjde lite på läktaren, på anslagstavlorna och i klubbrummet.

 • 12 april är det påskpyssel och kanske en brasa
 • Föreningen ska sälja kryddor och oljor från Newbody, för att få in pengar.
 • Dagridläger 26 maj, kostnad 400 kr, se separat info i egen flik på hemsidan
 • Hopptävling 10 juni, startavgift 150 kr (inkl hästhyra), anmälan på läktaren i ridhuset.
 • En säkerhetsväst är trasig, visar sig att båda i den storleken används, så Boel köper en ny.
 • Lotta har gjort ansökan till Thordénstiftelsen för att försöka färdigställa ridstigen, mycket bra ansökan Lotta!
 • Styrelsen beslutade att adjungera Helena Ström till styrelsearbetet. Helena har yttrande- och närvarorätt men inte rösträtt. Vi är glada att Helena vill vara med och jobba för föreningen!

 

Styrelsemöte 2017-02-28

 • Mötet handlade till stor del om planeringen under året. Vi har ju nu efter beslut på årsmötet ett alternerande ordförandeskap, och vi har delat upp året mellan ledamöterna. Men självklart hjälps vi åt i styrelsen! Vi har bokat styrelsemöten och gjort en grov planering för aktiviteter under året, se fliken ”planering 2017” som ligger under ”aktuellt”.
 • Vi kommer att sälja grilloljor och kryddor från Newbody under våren, och hoppas att många medlemmar vill hjälpa till att sälja så klubben får inkomster och kan ordna bra aktiviteter.
 • Vi fortsätter att ansöka om stöd från Thordénstiftelsen för att göra färdigt ridstigen.

 

Styrelsemöte 2017-01-10

 • Större delen av mötet gick åt till att göra förslag till en budget för 2017 som årsmötet kan ta ställning till.
 • Ridportförbundet har en försäkring för alla medlemmar, som också MRF’s medlemmar är anslutna till. Nu har förbundet bytt från Länsförsäkringar till Folksam. Under ”dokument” på vår hemsida finns en länk till Ridsportförbundets information, som uppdateras snarast.
 • Biljetter till Gothenburg horse show finns att köpa av Gitte.
 • Årsmötet blir den 14 februari, med 28 som reservdag, info kommer på hemsidan så snart det är bestämt. Mötet blir i kommunhuset, vi bjuder på smörgåstårta och kaffe.

 

 

 

Styrelsemöte 2016-11-29

 • Mötet handlade till stor del om Tomtestigen, och arrangemang kring detta. Det behövs många händer, kom och hjälp till du med!
 • Vi fick tyvärr inget bidrag från Thordénstiftelsen denna gången.
 • Vi pratade också om invantarieförteckningen som vi håller på med, ett uppdrag från årsmötet,
 • Hur ska vi få en budget i balans? Också ett uppdrag från årsmötet. Föreningen har ett kapital, men vi tär på det, vi får inte intäkter och utgifter att gå ihop när medlemsantalet krymper.

 

Styrelsemöte 2016-11-01

 • Det går trögt med försäljningen av plastpåsar! Alla medlemmar får hjälpa till.
 • Försäljningen av Newbody har däremot avslutats, med gott resultat och rimlig arbetsinsats. Bra!
 • Vi planerar för Tomtestig 17 dec. Vi fokuserar på ”hot-spots” med tomtar i skogen, inte utmed hela vägen, och marschaller i stället för facklor. Ev. kan vi ha parkering på ängen där ridstigen börjar, där är fastare mark. Arbetsmöte 15 nov. kl 18.30 i gamla butiken, alla intresserade välkomna! Vi kommer också att behöva funktionärer.
 • Vi har ett utkast till en inventarielista, arbetet fortsätter.
 • Uppdatering av broschyren om MRF fortsätter också, klar i nov. 2017

Styrelsemöte 2016-09-06

 • Vi ansöker även i år om medel från Thordénstiftelsen, för att färdigställa ridstigen
 • MRF anordnar även i år klubbmästerskap  i hoppning och dressyr, men i lite annan tappning än tidigare.
  • Dressyr sker på ordinarie lektioner, under former som liknar Mulles caprilli som vi genomförde under våren. Alla grupperna rider ett program anpassat efter kunskapsnivån.
  • Hoppning sker i Hoppgruppen på onsdag, de som rider på annan tid men ändå vill delta i hopptävlingen kan den vecka som tävlingen sker byta rid-tid. Stäm av med Tomas!
 • Vi börjar redan nu undersöka möjligheterna att ordna Tomtestig.
 • Vi har uppdrag från årsmötet att göra en inventarieförteckning, mer diskussion nästa styrelsemöte.
 • Infobroschyren som finns i ridhuset är inaktuell, Boel gör uppdaterat förslag.

/Boel

Styrelsemöte 2016-05-18

 • Fixardag och terminsavslutning den 11 juni kl 11-15, då vi hjälps åt att kratta grus på den nya fina ridstigen, vi borstar/tvättar bommar som ska målas, tvättar staket och annat liknande. Ta med kratta och kom! MRF bjuder på fika/korv.
 • Terminen avslutas med en hopptävling i samtliga grupper, anpassat efter elevernas kunskapsnivå. Alla som deltar får en rosett och diplom, och kan beställa ett nummer av ”Min Häst” gratis på nätet.
 • Sms-listan fungerar nu, Gitte sänder ut ett test.
 • Dagridläger första veckan på sommarlovet, 13 och 14 juni. Mer information kommer inom kort.
 • Anmälningslista för studiebesök till polisrytteriet i Göteborg finns på anslagstavlan i ridhuset.

/Boel

 

Styrelsemöte 2016-04-19

 • Föreningen kommer att sälja plastpåsar från Ölandsplast, väldigt hög kvalitet. Hans-Carl beställer, den som vill hjälpa till att sälja kan kontakta Hans-Carl, T 070-20 33 726. Vi undersöker också möjligheten att sälja NewBody kläder till hösten, är etablerade och har bra produkter.
 • I höst är det SM i sportkörning i Göteborg, föreningen där efterlyser funktionärer, som måste vara över 18 år. Mer info kommer finns under fliken ”aktuellt”.
 • Ridläger i juni, precis efter skolans slut: Eftersom intresset var lågt förra året börjar vi med att undersöka om det finns intresse innan vi går vidare med arrangemang.
 • Vi pratade om hur vi ska få ett bättre informationsutbyte med Tomas ang. ridskolan. Frågor här som är aktuella är bl a: Hopptävling, Fixardag och Ridläger (se ovan).
 • Eva L har varit i kontakt med polisen i Göteborg, och det finns möjlighet till studiebesök i deras stall och ridhus, vi undersöker vidare v 24. Ridande polisen kommer en av dagarna till Solid Sound i Uddevalla, 16, 17 eller 18 juni, då kan man se dem ”in action” på närmre håll.
 • Sms-listan är nu klar och kan användas, jättebra!
 • Nya hemsidan är också rimligt färdig. Vi pratade om policy för att publicera bilder, och om vi ska ha info om hästarna. Vi vill också ha hjälp med texter. Har du något att bidra med, så hör av dig till Boel! Notera också att det nu finns en köp- och säljsida, om du har vuxit ur dina ridbyxor eller så.

/ Boel