Referat Styrelsemöte

windy1Här lägger vi ut snabbreferat från styrelsemötena. Snabbreferat är en personlig tolkning av mötet, och är inte ett protokoll. De färdiga, justerade och mer utförliga protokollen hittar du i pärm på läktaren i ridhuset.

Har du frågor så kontakta någon i styrelsen!

 

Styrelsemöte 2017-10-17

 • Vi är mycket glada att vi åter har intresserade som vill arbeta med föreningens ungdomssektion! Mer info kommer!
 • Filmkväll 20/10 kl 18.00 i butiken.
 • Vi börjar planera för Tomtestig i år, som i så fall blir den 16 december. Mycket planering finns kvar från förra året, då vi ju tyvärr fick ställa in p g a vädret. Men vi kommer att behöva många frivilliga som hjälper till, boka in datumet redan nu!
 • Persedelvård 31/10 kl 17.00, mer info kommer.
 • Prova-på voltige, med Salina, 2/11 kl 18.00, mer info kommer.
 • Vi kommer att sälja under- och träningskläder från Ullmax inom kort. Verkligt bra och prisvärda saker! Alla behöver hjälpa till att sälja, så får föreningen inkomster.
 • Foton till hemsidan: Om du har bra bilder från föreningens arrangemang så skicka dem till Boel (boelolin@gmail.com) så lägger jag ut på hemsidan. Jag har inte  möjlighet att vara med på alla aktiviteter, utan är beroende på att få material och bilder från andra för att det ska kunna hamna på hemsidan.

Styrelsemöte 2017-05-16

 • Dagridläger 26 maj ställs in, ersätts med en långritt för barn (i första hand) och vuxna (i mån av plats). Vi rider i fina omgivningar, fika ingår, och ev. ordnar vi en trevlig aktivitet efteråt. Start kl 14.00. Pris: Barn 200 kr, Vuxna 300 kr. Anmäl under fliken ”ridläger 2017”
 • Den tidigare aviserade fixardagen 20 maj ställs in, och vi försöker i stället 2 september. Mer info kommer.
 • Vi fick nobben med att sälja grilloljor och -kryddor, det var så många intresserade föreningar att inte alla fick sälja. Vi undersöker möjligheterna att återkomma till hösten med någon lämplig vara, som ger inkomster till föreningen.
 • Vi fick tyvärr inget bidrag från Thordénstiftelsen denna gången, trots en kanonbra ansökan från Lotta.
 • Vi behöver många som kan hjälpa till vid hopptävlingen 10 juni, bl a med att bygga bana och att sköta kiosken. Kontakta någon i styrelsen om du kan hjälpa till!

 

Styrelsemöte 2017-04-06

Ett kombinerat styrelse- och städmöte, där vi röjde lite på läktaren, på anslagstavlorna och i klubbrummet.

 • 12 april är det påskpyssel och kanske en brasa
 • Föreningen ska sälja kryddor och oljor från Newbody, för att få in pengar.
 • Dagridläger 26 maj, kostnad 400 kr, se separat info i egen flik på hemsidan
 • Hopptävling 10 juni, startavgift 150 kr (inkl hästhyra), anmälan på läktaren i ridhuset.
 • En säkerhetsväst är trasig, visar sig att båda i den storleken används, så Boel köper en ny.
 • Lotta har gjort ansökan till Thordénstiftelsen för att försöka färdigställa ridstigen, mycket bra ansökan Lotta!
 • Styrelsen beslutade att adjungera Helena Ström till styrelsearbetet. Helena har yttrande- och närvarorätt men inte rösträtt. Vi är glada att Helena vill vara med och jobba för föreningen!

 

Styrelsemöte 2017-02-28

 • Mötet handlade till stor del om planeringen under året. Vi har ju nu efter beslut på årsmötet ett alternerande ordförandeskap, och vi har delat upp året mellan ledamöterna. Men självklart hjälps vi åt i styrelsen! Vi har bokat styrelsemöten och gjort en grov planering för aktiviteter under året, se fliken ”planering 2017” som ligger under ”aktuellt”.
 • Vi kommer att sälja grilloljor och kryddor från Newbody under våren, och hoppas att många medlemmar vill hjälpa till att sälja så klubben får inkomster och kan ordna bra aktiviteter.
 • Vi fortsätter att ansöka om stöd från Thordénstiftelsen för att göra färdigt ridstigen.

 

Styrelsemöte 2017-01-10

 • Större delen av mötet gick åt till att göra förslag till en budget för 2017 som årsmötet kan ta ställning till.
 • Ridportförbundet har en försäkring för alla medlemmar, som också MRF’s medlemmar är anslutna till. Nu har förbundet bytt från Länsförsäkringar till Folksam. Under ”dokument” på vår hemsida finns en länk till Ridsportförbundets information, som uppdateras snarast.
 • Biljetter till Gothenburg horse show finns att köpa av Gitte.
 • Årsmötet blir den 14 februari, med 28 som reservdag, info kommer på hemsidan så snart det är bestämt. Mötet blir i kommunhuset, vi bjuder på smörgåstårta och kaffe.

 

 

 

Styrelsemöte 2016-11-29

 • Mötet handlade till stor del om Tomtestigen, och arrangemang kring detta. Det behövs många händer, kom och hjälp till du med!
 • Vi fick tyvärr inget bidrag från Thordénstiftelsen denna gången.
 • Vi pratade också om invantarieförteckningen som vi håller på med, ett uppdrag från årsmötet,
 • Hur ska vi få en budget i balans? Också ett uppdrag från årsmötet. Föreningen har ett kapital, men vi tär på det, vi får inte intäkter och utgifter att gå ihop när medlemsantalet krymper.

 

Styrelsemöte 2016-11-01

 • Det går trögt med försäljningen av plastpåsar! Alla medlemmar får hjälpa till.
 • Försäljningen av Newbody har däremot avslutats, med gott resultat och rimlig arbetsinsats. Bra!
 • Vi planerar för Tomtestig 17 dec. Vi fokuserar på ”hot-spots” med tomtar i skogen, inte utmed hela vägen, och marschaller i stället för facklor. Ev. kan vi ha parkering på ängen där ridstigen börjar, där är fastare mark. Arbetsmöte 15 nov. kl 18.30 i gamla butiken, alla intresserade välkomna! Vi kommer också att behöva funktionärer.
 • Vi har ett utkast till en inventarielista, arbetet fortsätter.
 • Uppdatering av broschyren om MRF fortsätter också, klar i nov. 2017

Styrelsemöte 2016-09-06

 • Vi ansöker även i år om medel från Thordénstiftelsen, för att färdigställa ridstigen
 • MRF anordnar även i år klubbmästerskap  i hoppning och dressyr, men i lite annan tappning än tidigare.
  • Dressyr sker på ordinarie lektioner, under former som liknar Mulles caprilli som vi genomförde under våren. Alla grupperna rider ett program anpassat efter kunskapsnivån.
  • Hoppning sker i Hoppgruppen på onsdag, de som rider på annan tid men ändå vill delta i hopptävlingen kan den vecka som tävlingen sker byta rid-tid. Stäm av med Tomas!
 • Vi börjar redan nu undersöka möjligheterna att ordna Tomtestig.
 • Vi har uppdrag från årsmötet att göra en inventarieförteckning, mer diskussion nästa styrelsemöte.
 • Infobroschyren som finns i ridhuset är inaktuell, Boel gör uppdaterat förslag.

/Boel

Styrelsemöte 2016-05-18

 • Fixardag och terminsavslutning den 11 juni kl 11-15, då vi hjälps åt att kratta grus på den nya fina ridstigen, vi borstar/tvättar bommar som ska målas, tvättar staket och annat liknande. Ta med kratta och kom! MRF bjuder på fika/korv.
 • Terminen avslutas med en hopptävling i samtliga grupper, anpassat efter elevernas kunskapsnivå. Alla som deltar får en rosett och diplom, och kan beställa ett nummer av ”Min Häst” gratis på nätet.
 • Sms-listan fungerar nu, Gitte sänder ut ett test.
 • Dagridläger första veckan på sommarlovet, 13 och 14 juni. Mer information kommer inom kort.
 • Anmälningslista för studiebesök till polisrytteriet i Göteborg finns på anslagstavlan i ridhuset.

/Boel

 

Styrelsemöte 2016-04-19

 • Föreningen kommer att sälja plastpåsar från Ölandsplast, väldigt hög kvalitet. Hans-Carl beställer, den som vill hjälpa till att sälja kan kontakta Hans-Carl, T 070-20 33 726. Vi undersöker också möjligheten att sälja NewBody kläder till hösten, är etablerade och har bra produkter.
 • I höst är det SM i sportkörning i Göteborg, föreningen där efterlyser funktionärer, som måste vara över 18 år. Mer info kommer finns under fliken ”aktuellt”.
 • Ridläger i juni, precis efter skolans slut: Eftersom intresset var lågt förra året börjar vi med att undersöka om det finns intresse innan vi går vidare med arrangemang.
 • Vi pratade om hur vi ska få ett bättre informationsutbyte med Tomas ang. ridskolan. Frågor här som är aktuella är bl a: Hopptävling, Fixardag och Ridläger (se ovan).
 • Eva L har varit i kontakt med polisen i Göteborg, och det finns möjlighet till studiebesök i deras stall och ridhus, vi undersöker vidare v 24. Ridande polisen kommer en av dagarna till Solid Sound i Uddevalla, 16, 17 eller 18 juni, då kan man se dem ”in action” på närmre håll.
 • Sms-listan är nu klar och kan användas, jättebra!
 • Nya hemsidan är också rimligt färdig. Vi pratade om policy för att publicera bilder, och om vi ska ha info om hästarna. Vi vill också ha hjälp med texter. Har du något att bidra med, så hör av dig till Boel! Notera också att det nu finns en köp- och säljsida, om du har vuxit ur dina ridbyxor eller så.

/ Boel