Planering 2017

Grov planering 2017, men allt kan givetvis ändras… Datum för styrelsemöten hittar du längst ner!

Mars:

April:

6 april styrelsemöte och fixarkväll för föreningens material på läktaren och i klubbrummet.
12 april är det ”påskaktivitet” mer info under ”aktuellt”.
21 april är det filmkväll för främst ungdomar med film och popcorn i butiken.

Maj:

20 maj fixardag när vi hjälper Tomas med det som behöver göras. Måla staket? Städa? Kratta ridstigen? Finns många uppgifter, vi hoppas på stor uppslutning! Självklart äter vi lite och har trevligt tillsammans också!
26 maj dagridläger för medlemmar, mer info kommer!

Juni:

10 juni hopptävling kl 11.30

September:

16 september: dressyrtävling samt ev. ridborgarmärkestagning

Oktober:

20 oktober filmkväll i butiken.

December:

16 december satsar vi på tomtestig och hoppas på kallt och mycket snö!

Planerade styrelsemöten under året:

6/4 i samband med fixardag för föreningen. Marie är ordf
16/5 kl 18.00 i butiken. Boel är ordf.
22/8 kl 18.00 i butiken. Helena är ordf
17/10 kl 18.00 i butiken. Ulrika är ordf.
14/11 kl 18.00 i butiken. Ulrika är ordf
5/12 kl 18.00 i butiken. Märta är ordf

2018:

23/1 kl 18.00 i butiken. Märta är ordf.